ترمووود ۹۲*۴۲ SHP

Posted Posted in PINE, ترمووود

ترمووود نما و کف ترمووود ۹۲*۴۲ SHP [su_table] فن آوری thermo D قابل استفاده در نمای داخلی و بیرونی،کفپوش گونه اش سایز ۹۲*۴۲ نوع پروفیل ساده اس اچ پی [/su_table] ترمووود ۹۲*۴۲ SHP ،مناسب برای استفاده در نمای داخلی و بیرونی ساختمان میباشد همچنین این مقطع از چوب ترموود مناسب جهت استفاده در کفپوش ترمووود می […]

ترمووود ۶۸*۴۲ SHP

Posted Posted in PINE, ترمووود

ترموود نمای داخلی ترمووود ۶۸*۴۲ SHP [su_table] فن آوری Thermo D قابل استفاده در نمای داخلی گونه اش سایز ۱۱۷*۱۹ نوع پروفیل ساده SHP [/su_table] ترمووود ۶۸*۴۲ SHP ،مناسب برای استفاده در نمای داخلی و کف می باشد،این مقطع از چوب ترموود احساس آرامش و راحتی رد فرد بوجود می آورد. تمام چوب های ترموود […]

ترمووود ۴۲*۴۲ SHP

Posted Posted in PINE, ترمووود

چوب ترمووود چهاچوب در و پنجره و نما داخلی ترمووود ۴۲*۴۲ SHP [su_table] فن آوری thermo D قابل استفاده در چهاچوب در و پنجره و نما داخلی گونه کاج سایز ۴۲*۴۲ نوع پروفیل لمبه [/su_table] ترمووود ۴۲*۴۲ SHP ،این مقطع از ترمووود مناسب برای استفادهدر نمای داخلی ساختمان ، چهارچوب در و پنجره می باشد. […]

ترمووود ۹۲*۱۶ SHP

Posted Posted in PINE, ترمووود

ترموود کف،سطح بیرونی ساختمان و فضای سبز ترمووود ۹۲*۱۶ SHP [su_table] فن آوری thermo D قابل استفاده در کف،سطح بیرونی ساختمان و فضای سبز گونه کاج سایز ۴۲*۴۲ نوع پروفیل لمبه [/su_table] ترمووود ۹۲*۱۶ SHP ،این مقطع از چوب مناسب جهت استفاده در سطح بیرونی ساختمان و فضای سبز می باشد،همچنین جهت کفپوش نیز استفاده […]

ترمووود ۱۱۷*۲۶ shp شیاردار (DECK)

Posted Posted in PINE, ترمووود

ترمووود کف و نما ترمووود ۱۱۷*۲۶ shp شیاردار (DECK) [su_table] فن آوری thermo D قابل استفاده در کف،سطح بیرونی ساختمان و فضای سبز گونه کاج سایز ۱۱۷*۲۶ نوع پروفیل  SHP Deck [/su_table] ترمووود ۱۱۷*۲۶ shp شیاردار (DECK) ،این مقطع از ترمو وود بعلت شیار های روی چوب مناسب برای استفاده در کف و نما ساختمان […]

ترمووود ۱۱۷*۲۶ SHP ساده

Posted Posted in PINE, ترمووود

چوب نمای بیرونی و سایبان خورشیدی ترمووود ۱۱۷*۲۶ SHP ساده [su_table] فن آوری thermo D قابل استفاده در نمای بیرونی و سایبان خورشیدی گونه اش سایز ۱۱۷*۲۶ نوع پروفیل ساده اس اچ پی [/su_table] ترمووود ۱۱۷*۲۶ SHP ساده ،این مقطع از چوب ترموود جهت استفاده در نمای بیرونی مناسب می باشد همچنین برای ساخت ترموود […]