تغییرات فیزیکی ترموود

Posted Posted in مقالات ترمووود

تغییرات فیزیکی ترموود تغییرات فیزیکی ترموود ۱-تراکم ترمووود تراکم با توجه به وزن و ابعاد نمونه به دست می آید .چوب ترمووود دارای چگالی کمتر نسبت به چوب عادی می باشد .علت این مسئله کاهش جرم نمونه چوب در فرایند ترمووود می باشد .با افزایش دمای چوب نسبتا به همان اندازه چگالی آن کاهش می […]

ترموود

Posted Posted in مقالات ترمووود

فرایند حرارتی چوب ترموود از لحاظ واژه شناسی ترمو (THERMO) به معنای حرارت و دما می باشد. چوب ترمو یا ترموود محصول نهایی فرایند (WOOD THERMAL MODIFICATION) است, که از حدود سال دوهزار میلادی به شکل تجاری و تولید انبوه به بازار جهانی معرفی شد. در این فرایند چوب در معرض حرارت بالا و بخار […]