ترمووود 42*42 SHP

ترمووود ۴۲*۴۲ SHP

Posted in PINE, ترمووود

چوب ترمووود چهاچوب در و پنجره و نما داخلی

ترمووود ۴۲*۴۲ SHP

فن آوری thermo D
قابل استفاده در چهاچوب در و پنجره و نما داخلی
گونه کاج
سایز ۴۲*۴۲
نوع پروفیل لمبه

ترمووود ۴۲*۴۲ SHP ،این مقطع از ترمووود مناسب برای استفادهدر نمای داخلی ساختمان ، چهارچوب در و پنجره می باشد.

تمام چوب های ترموود ال دی سی وود چوب اصل فنلاند می باشد.

چاپ این مطلب