ترمووود ۱۳۰*۲۱ SHP

Posted in ترمووود, ترمووود عش

مقطع ۲۱*۱۳۰ ترمووود shp 21-130 ترمووود shp 21-130 ،مناسب جهت استفاده در کف،نما بیرونی و چهاچوب پنجره چوب های اش ترموود ال دی سی وود ایران چوب اصل ترمووود فنلاند می باشد.   چاپ این مطلب

ترمووود ۱۲۰*۲۱ SHP

Posted in ترمووود, ترمووود عش

چوب ترمو نما بیرونی ساختمان ترمووود ۱۲۰*۲۱ SHP ترمووود ۱۲۰*۲۱ SHP ،چوب ترمووود نمای بیرونی ساختمان بعلت مقاومت و اندازه آن بیشتر توصیه می گردد.ال دی سی وود تولید کننده برتر ترموود فنلاند تمام چوب های ترمو وود شرکت ال دی سی وود ایران ،چوب ترمو فنلاندی می باشد   چاپ این مطلب